News Computational grants Resources Projects Tutorials Research Recruit Contact Technical support
Projects > KMD Krajowy Magazyn Danych

KMD Krajowy Magazyn Danych

KMD Logo

Krajowy Magazyn Danych

Krajowy Magazyn Danych (Projekt rozwojowy Nr R02 055 03 MNiSW) wychodzi naprzeciw potrzebom zabezpieczenia i archiwizacji dużych ilości danych w instytucjach państwowych. System KMD oferuje usługę backupu (kopii zapasowych), archiwizacji oraz wirtualnego systemu plików.

Usługa kopii zapasowej i archiwizacji dostarczana jest w postaci specjalnej aplikacji klienckiej, pozwalającej na optymalizację objętości oraz czasu wykonania kopii zapasowej poprzez realizacje funkcji takich jak kopie przyrostowe i różnicowe oraz równoległy backup wielowątkowy do jednego lub wielu serwerów. Backup równoległy pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnego pasma sieciowego (niwelacja wpływu opóźnienia sieciowego) natomiast współbieżne wykorzystanie wielu serwerów zapewnia wydajną replikację informacji w wielu centrach przechowywania danych.

System KMD zapewnia automatyczną replikację danych użytkownika. Gwarantuje to wysoką dostępność systemu oraz trwałość zapisanych w systemie danych ? mogą być one odzyskane z systemu nawet w przypadku czasowej awarii lub trwałego uszkodzenia jednego z węzłów systemu (np. wskutek klęski żywiołowej). Replikacja pozwala także optymalizować wydajność operacji na danych ? do ich odczytu z systemu wykorzystywana jest najszybsza, np. najbliższa geograficznie replika.

Duża skala projektu ? 4 ośrodki KDM: Gdańsk, Kraków, Poznań i Wrocław oraz 4 ośrodki MAN: Białystok, Częstochowa, Lublin i Łódź a także fakt wykorzystywania urządzeń do masowego przechowywania danych takich jak biblioteki taśmowe, macierze dyskowe i systemy HSM dają możliwość optymalizacji jednostkowych kosztów przechowywania danych.

KMD Polska
  Send article