News Computational grants Resources Projects Tutorials Research Recruit Contact Technical support
Projects > Centrum Innowacji Microsoft (MIC - Microsoft Innovation Center)

Centrum Innowacji Microsoft (MIC - Microsoft Innovation Center)

MIC Logo

Centrum Innowacji Microsoft (MIC ? Microsoft Innovation Center)

Pierwsze w Polsce Centrum Innowacji Microsoft (Microsoft Innovation Center ? MIC) jest wspólnym projektem firmy Microsoft, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Politechniki Poznańskiej. Głównym celem tego ośrodka jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i usług outsourcingowych.

Tak jak inne działające na świecie Centra Innowacji Microsoft, poznańskie MIC będzie pełniło rolę ośrodka współpracy w dziedzinie badań naukowych, technologii oraz rozwiązań informatycznych pomiędzy instytucjami rządowymi, samorządowymi, uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami. Celem działań będzie optymalne zastosowanie nowoczesnych i bezpiecznych technologii internetowych w projektach prowadzonych przez wyżej wymienione jednostki.

Działalność poznańskiego Centrum Innowacji Microsoft została uroczyście zainaugurowana w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej 1 czerwca 2006 roku podczas pierwszej w Polsce konferencji Academic Day. Specjalizacja Centrum skierowana jest do wszystkich jednostek, którym niezbędne jest doradztwo w zakresie wprowadzenia nowych technologii, bezpieczeństwa istniejących aplikacji Microsoft oraz szkolenia w zakresie tworzenia bezpiecznego oprogramowania.

Do zadań wykonywanych w ramach projektu MIC należą:

  • hosting stron WWW dla kół naukowych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz studentów (PCSS),
  • zdalne udostępnianie aplikacji Microsoft w polskim środowisku edukacyjnym przy pomocy referencyjnej architektury hostingowej (PCSS)
  • audyty bezpieczeństwa dla sektora administracji publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw (PCSS),
  • program szkoleń bezpieczeństwa dla specjalistów, administratorów systemów oraz użytkowników indywidualnych (PCSS),
  • badania technologii multimedialnych w obszarach: IPTV, broadcast, usługi mobilne (m.in. Windows Media Center, Silverlight 2.0, PCSS),
  • projekt i implementacja systemu bezpiecznych konsultacji telemedycznych TELESFOR (Politechnika Poznańska).

Centrum Innowacji Microsoft organizuje również doroczną konferencję pod hasłem ?Nowoczesne Technologie Bliżej Nas?, gromadzącą ok. 250-300 uczestników z całego kraju.

Więcej informacji:

  • http://telesfor.mic.psnc.pl - strona WWW systemu telekonsultacji medycznych TELESFOR,
  • mic[at]man.poznan.pl ? kontaktowy adres e-mail projektu.

  Send article