Aktualności Granty obliczeniowe Zasoby Projekty Szkolenia Badania Rekrutacja Kontakt Pomoc

Aktualności


SIMULIA Optimisation Day

Seminarium 3.06.2019 pt. "SIMULIA Optimization Day" jest organizowane przez firmę Budsoft wraz z Poznańskim Centrum Super-komputerowo Sieciowym i Instytutem Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej.
Tematem seminarium będą zagadnienia dotyczące optymalizacji topologicznej i optymalizacji parametrycznej prowadzone za pomocą programów SIMULII (Dassault Systemes): Tosca i Isight.

Letnia szkoła PRACE 2019

Zapraszamy studentów do udziału w programie letnich praktyk w europejskich centrach HPC. Do wzięcia udziału w programie zostanie zakwalifikowanych 22 kandydatów, którzy odbędą dwumiesięczne praktyki związane z obszarem PRACE, a następnie opracują raport i nagranie video prezentujące rezultaty ich działań w wybranym ośrodku. Podsumowaniem praktyk będzie przyznanie nagrody dla dwóch studentów za najlepszy projekt i największe postępy w pracy badawczej.

PRACE: Konkurs na granty obliczeniowe DECI-15

Trwa nabór wniosków PRACE DECI-15 o granty obliczeniowe na europejskie maszyny Tier-1 - zachęcamy zespoły do składania wniosków.

Przegląd narzędzi wspomagających programowanie - dostępnych w PCSS

Szkolenie ma na celu przedstawienie narzędzi wspomagających pracę programisty aplikacji równoległych i rozproszonych.

Użytkowanie systemów obliczeniowych PCSS

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników zasobów obliczeniowych PCSS.


Działalność

PCSS konsekwentnie realizuje koncepcję budowy metakomputera. Obliczenia dużej skali, liczba rozwiązanych problemów oraz zapotrzebowanie na konkretny typ obliczeń oraz archiwizację danych, to cechy, które determinują funkcjonalność systemu komputerowego. Ze względu na ograniczoną moc obliczeniową obliczenia dużej skali nie mogą być zlokalizowane na jednym systemie komputerowym. Również zaawansowana wizualizacja wyników wymaga specjalizowanych platform sprzętowych. Wymagania takie spełnia środowisko składające się z wielu różnorodnych, specjalizowanych zasobów komputerowych zarządzanych za pomocą wspólnej polityki przydziału zasobów (komputery SMP, klastry IA64, klastry AMD64). W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe, co wyznaczyło długofalowy trend w budowaniu środowiska obliczeniowego typu grid. Inicjatywy podejmowane przez nasz ośrodek, mają na celu współdzielenie zasobów, na zasadzie wzajemności, z innymi ośrodkami obliczeniowymi. Sytuacja taka wynika z potrzeby równoważenia obciążeń, co przekłada się na szybsze dostarczenie wyników obliczeń dla użytkownika końcowego.

Schemat zasobów PCSS:

Guarana - Altix 3700 Sherwood - Klaster IA-64 Fangorn - Klaster Opteron64 Reef - klaster Intel Xeon Altix - Sgi Origin 3000 System przechowywania plików System przechowywania plików System przechowywania plików System archiwizacji i kopii zapasowych

Zasoby

Szkolenia

Wczytuje dane...

Wczytuje dane...

    Pomoc techniczna

    Zasoby - obciążenie