Aktualności Granty obliczeniowe Zasoby Projekty Szkolenia Badania Rekrutacja Kontakt Pomoc

Aktualności


Przegląd narzędzi wspomagających programowanie - dostępnych w PCSS

Szkolenie ma na celu przedstawienie narzędzi wspomagających pracę programisty aplikacji równoległych i rozproszonych.

Użytkowanie systemów obliczeniowych PCSS

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników zasobów obliczeniowych PCSS.

Najważniejsze aspekty bezpieczeństwa platformy hostingowej

Szkolenie mieć będzie charakter techniczny i jest przeznaczone dla administratorów wskazanych systemów i usług, a także dla osób zainteresowanych bezpieczeństwem IT.

Wstęp do bezpiecznego programowania aplikacji Web


Szkolenie będzie mieć charakter techniczny i będzie przeznaczone dla programistów aplikacji Web opartych na technologii Java oraz dla osób zainteresowanych bezpieczeństwem IT.

Adresy e-mail użytkowników zasobów KDM - PCSS

Użytkownicy zasobów obliczeniowych KDM PCSS, są zobligowani do posiadania skrzynek mailowych utrzymywanych w macierzystych jednostkach naukowych.


Działalność

PCSS konsekwentnie realizuje koncepcję budowy metakomputera. Obliczenia dużej skali, liczba rozwiązanych problemów oraz zapotrzebowanie na konkretny typ obliczeń oraz archiwizację danych, to cechy, które determinują funkcjonalność systemu komputerowego. Ze względu na ograniczoną moc obliczeniową obliczenia dużej skali nie mogą być zlokalizowane na jednym systemie komputerowym. Również zaawansowana wizualizacja wyników wymaga specjalizowanych platform sprzętowych. Wymagania takie spełnia środowisko składające się z wielu różnorodnych, specjalizowanych zasobów komputerowych zarządzanych za pomocą wspólnej polityki przydziału zasobów (komputery SMP, klastry IA64, klastry AMD64). W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe, co wyznaczyło długofalowy trend w budowaniu środowiska obliczeniowego typu grid. Inicjatywy podejmowane przez nasz ośrodek, mają na celu współdzielenie zasobów, na zasadzie wzajemności, z innymi ośrodkami obliczeniowymi. Sytuacja taka wynika z potrzeby równoważenia obciążeń, co przekłada się na szybsze dostarczenie wyników obliczeń dla użytkownika końcowego.

Schemat zasobów PCSS:

Guarana - Altix 3700 Sherwood - Klaster IA-64 Fangorn - Klaster Opteron64 Reef - klaster Intel Xeon Altix - Sgi Origin 3000 System przechowywania plików System przechowywania plików System przechowywania plików System archiwizacji i kopii zapasowych

Zasoby

Szkolenia

Wczytuje dane...

Wczytuje dane...

    Pomoc techniczna

    Zasoby - obciążenie