News Computational grants Resources Projects Tutorials Research Recruit Contact Technical support

News


SIMULIA Optimisation Day

Seminarium 3.06.2019 pt. "SIMULIA Optimization Day" jest organizowane przez firmę Budsoft wraz z Poznańskim Centrum Super-komputerowo Sieciowym i Instytutem Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej.
Tematem seminarium będą zagadnienia dotyczące optymalizacji topologicznej i optymalizacji parametrycznej prowadzone za pomocą programów SIMULII (Dassault Systemes): Tosca i Isight.

Letnia szkoła PRACE 2019

Zapraszamy studentów do udziału w programie letnich praktyk w europejskich centrach HPC. Do wzięcia udziału w programie zostanie zakwalifikowanych 22 kandydatów, którzy odbędą dwumiesięczne praktyki związane z obszarem PRACE, a następnie opracują raport i nagranie video prezentujące rezultaty ich działań w wybranym ośrodku. Podsumowaniem praktyk będzie przyznanie nagrody dla dwóch studentów za najlepszy projekt i największe postępy w pracy badawczej.

PRACE: Konkurs na granty obliczeniowe DECI-15

Trwa nabór wniosków PRACE DECI-15 o granty obliczeniowe na europejskie maszyny Tier-1 - zachęcamy zespoły do składania wniosków.

Przegląd narzędzi wspomagających programowanie - dostępnych w PCSS

Szkolenie ma na celu przedstawienie narzędzi wspomagających pracę programisty aplikacji równoległych i rozproszonych.

Użytkowanie systemów obliczeniowych PCSS

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników zasobów obliczeniowych PCSS.


Activity

PSNC consistently realizes the idea of metacomputer building. High Performance Computing, the number of solved problems and requirements of specified computations type and data backup - these are the points which determine the computer system functionality. Because of the limited computing power, high performance computations cannot be realized on the single computer system. The advanced visualization requires specialized hardware accelerators also.
Such requirements are satisfied by the computational environment consisting of several different, specialized computing systems managed by the common resource planning policy (architectures: SMP, tightly coupled clusters: IA64, AMD64). Recently there has been a raising trend observed in the utilization of resources which implicates long term development of new type of computational environment: grid. The initiatives taken up by our center focus on resource sharing with other computing centers basing on the mutual rule. This road map results from the need of loadbalancing which yelds the faster user task completion.

PSNC resources:

Guarana - Altix 3700 Sherwood - Klaster IA-64 Fangorn - Klaster Opteron64 Reef - klaster Intel Xeon Altix - Sgi Origin 3000 System przechowywania plików System przechowywania plików System przechowywania plików System archiwizacji i kopii zapasowych

Tutorials

Wczytuje dane...

Wczytuje dane...

    Technical support

    Resources - Cpu load