Aktualności Granty obliczeniowe Zasoby Projekty Szkolenia Badania Rekrutacja Kontakt Pomoc

Tematy grantów obliczeniowych realizowanych przez użytkowników komputerów w PCSS

Temat grantuKierownik grantu
Realizacja zadań badawczych PCSSPaweł Wolniewicz
Obliczenia naukowe PLGRIDMirosław Kupczyk
Metody adaptacji wybranych zagadnień numerycznych do współczesnych architektur komputerowychŁukasz Szustak
Skalowalny magazyn danychPaweł Wojciechowski
Biologia obliczeniowaWojciech Karłowski
Struktura wewnętrzna nukleonów z chromodynamiki kwantowej na sieci z fermionami twisted massKrzysztof Cichy
Klasyczne i kwantowe symulacje z ultrazimnymi 4-składnikowymi mieszaninami fermionowymi na sieciach optycznychAgnieszka Cichy
Zbadanie właściwości spektroskopowych i magnetycznych nanomagnetyków molekularnychCzesław Rudowicz
OCULUS: System do gromadzenia i udostępniania okulistycznych danych wielomodalnych oraz indukcji wiedzy dziedzinowej i wnioskowania maszynowegoKrzysztof Zwierzyński
Rare-earth free hard magnetic materialsMiroslaw Werwinski
Tworzenie oprogramowania dostępu do zasobów HPC w ramach projektu DEEP-HybridDataCloudPaweł Wolniewicz
Modelowanie semantyki języka naturalnego metodami typu deep learningAlina Wróblewska
Atomic and atomistic modeling of nanostructures and materials Marcin Maździarz
Wyznaczenie rozmiaru i mocy testów permutacyjnychŁukasz Smaga
Numeryczne badanie zjawisk bifurkacyjnych przepływów w któtkich konfiguracjach Taylora-CouettaEwa Tuliszka-Sznitko
Analiza danych wysokoprzepustowychJoanna Zyprych-Walczak
Badanie dynamiki fal spinowych w cienkich warstwach ferromagnetycznych o złożonej teksturze magnetyzacjiMaciej Krawczyk
Ab initio calculations of molecular properties Jacek Koput
Outlier detection in biodiversity monitoring dataLechosław Kuczyński
Structural dynamics and spectroscopic properties of chiral molecular and supramolecular systemsMarcin Kwit
Demographic changes and genetic variation in populationMateusz Konczal
Struktura energetyczna i efekty kwantowe w nanomagnetykach molekularnych zawierających jony o konfiguracji 3d i 4fGrzegorz Kamieniarz
Zbadanie metodami z pierwszych zasad złożonych nanostruktur węglowych oraz ich modelowanie za pomocą metod teorii wielu ciałTomasz Kostyrko
Modelowanie struktury i Dynamika Molekularna kwasów nukleinowych, białek i ich kompleksów Tadeusz Kuliński
CYBELE - Fostering precision agriculture and precision livestock farming though large-scale hpc-enabled virtual research environment.Mirosław Kupczyk
Komputerowe modelowanie laserowej akceleracji jonów dla potrzeb jonowego szybkiego zapłonu inercyjnen fuzji termojądrowej.Jarosław Domański
Wpływ modyfikacji chemicznych na strukturę i dynamikę RNA.Joanna Sarzyńska
Analiza strukturalna pirofosforanów metali 2-wartościowych otrzymanych w nanoreaktorach krzemionkowychŁukasz Laskowski
Relatywistyczne obliczenia kwantowo-mechaniczne dla cząsteczek dwuelektronowych z zastosowaniem nieadiabatycznej funkcji falowej Jacek Komasa
Symulacje własności dwuwymiarowych układów jednostek magnetycznychDominika Kuźma
Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacji nowych celów terapii i biomarkerów chorób nowotworowychMartyna Urbanek-Trzeciak
Molekularny mechanizm interakcji pomiędzy szlakami naprawy DNA w oporności na chemioterapięPaweł Zawadzki
I want to continue testing scripts for systematic calculations of micromagnetic problems.Gabriel Chaves
Paleogenomics, PaleoepigenomicsOlaf Thalmann
Uczenie ze wzmocnieniem w przetwarzaniu języka naturalnegoGrzegorz Wojdyga
Klasyfikacja ekstremalna: teoria i algorytmy uczenia maszynowego dla problemów z bardzo dużą liczbą etykietKrzysztof Dembczyński
Ocena wiarygodności tekstów internetowych metodami głębokiego uczenia maszynowego z uwzględnieniem ograniczeń zasobowychPiotr Przybyła
Majorana Fermions in transport through nanoscale systemsIreneusz Weymann
Computation of thermodynamic and kinematic parameters on sigma-hybrid model levels from 5th generation of ECMWF meteorological reanalysis.Mateusz Taszarek
Wykorzystanie Dużych Zbiorów Danych oraz Internetu Rzeczy do Analizy Zrównoważonych Form TransportuMichał Dzięcielski
Opracowanie i testowanie nowych algorytmów asemblacji de novo dla sekwencji genomówPaweł Wojciechowski
Dwuwymiarowe materiały funkcjonalneMichał Hermanowicz
Historia demograficzna gatunków drzewiastych na KaukazieMonika Dering
Analiza polimorfizmu genetycznego w ludzkich liniach komórkowych HEK293T pozbawionych rybonukleazy DicerMarek Milewski
POWER STUDIES USING BERNSTEIN FITSJeremy Clark
Analiza danych z sekwencjonowania kopalnego DNA - kontynuacjaIreneusz Stolarek
Mikrobiom powietrza obszaru miejskiego i jego wpływ na zdrowie człowiekaAnna Philips
The Origins of Life: the study on the conditions and pre-biotic chemistry in proto-earth-like environments.Francisco Carrascoza Mayen
BIOTECH - deep sequencing data analysis contd.Mirosław Kupczyk
Modelowanie właściwości oraz aktywności związków fitochemicznychMaciej Spiegel
PRACE-DECI16 - WETONB The effect of wettability on the onset of nucleate boilingMirosław Kupczyk
projekt PCSS - Sieci neuronowe w zastosowaniu robotyki i wizjiWojciech Stefaniak
Quantum behavior of point defects and their complexes in III-V nitrides for nanophotonics and quantum information processing applicationsKamil Czelej
Discovery of novel blood anticoagulants using hybrid artificial intelligence techniquesJuliusz Pukacki
Lekkie drewnopochodne płyty komórkowe z auksetycznymi rdzeniamiJerzy Smardzewski
Modelowanie własności elektronowych i magnetycznych magnetyków molekularnychPiotr Kozłowski
Udostępnienie symulacji energetycznych projektu EoCoE wportalu SaaS Paweł Wolniewicz
Wsparcie i analiza scenariuszy obrazowania definiowanych przez Instytut Nenckiego w ramach projektu NEBITomasz Piontek
Shaping of Planetary Systems by their Birth Clusters (Kształtowanie układów planetarnych w ich macierzystych gromadach) Tomek Wiśniowski
Grant dla projektu MarvelRadek Januszewski
Genomiczna analiza długich niekodujących RNA w genomach kręgowców. Barbara Uszczynska-Ratajczak
Wsparcie scenariusza single cell w ramach projektu NEBI – prace PCSS / ICHBTomasz Piontek
Konwersja danych geoprzestrzennych na potrzeby realizacji projektu AssSystTomasz Piontek
Olaf Thalmann - Archiwizacja danychOlaf Thalmann
FBC TeNe -wykonywanie OMR (Optical Music Recognition) na potrzeby portalu FBCAleksandra Nowak
Pilot infrastructure for Urgent Computing application for Earthquake modelling. Mirosław Kupczyk
Modelowanie złożonych układ biohybrydowych za pomocą metod dynamiki molekularnej i metod QM/MMBartosz Trzaskowski
Grant komercyjny: Biuro Techniczno-Prawne Adam Turczyński Radek Januszewski
PRACE-DECI17 HeatS Heat Storage Capacity of Ionic Liquid / Water Solutions. A Molecular Dynamics Study.Mirosław Kupczyk
Integracja i analiza danych multiomicznych i klinicznych - projekt MOSAICTomasz Piontek
Przekształcenie monooksygenaz katalizujących krystaliczne policukry w enzymy zdolne do katalizy reakcji znanych dla cytochromów P450 Artur Góra
Charakterystyka elementu bakteryjnego mikrobiomu człowieka w oparciu o sekwencjonowanie 16S rRNA (V3-V4)Marzena Gajęcka
Prace badawczo-rozwojowe dotyczace technologii kwantowychTomasz Piontek
Badanie zmian ekspresji genów i zróżnicowania końców 3\\\' ludzkich mRNA i ncRNA w warunkach nagłych zmian transkryptomicznychZbigniew Warkocki
Inżynieria pożarowa budynkówWojciech Szymkuć
PRACE-DECI17 NERVOMOLSIM Molecular simulations of drug targets involved in the central nervous system diseasesMirosław Kupczyk
Computational GenomicsWojciech Karłowski
Systemy planetarne jako problem optymalizacyjnyKrzysztof Goździewski
Prace badawcze w ramach projektu ADMIREMarek Justyna
Badanie natury oddziaływań w wybranych związkach cyklicznychAneta Jezierska
ALICE A Large Ion Collider Experiment voVO Operator
ATLAS Experiment voVO Operator
Reproducible galaxy formation modelling and relativistic cosmologyBoudewijn Roukema
Zlecenie komercyjne z Politechniki PoznańskiejTomasz Piontek
Modelowanie reaktywności i przemian fazowych fluorków metali grupy 10 oraz 11 w warunkach wysokiego ciśnieniaDominik Kurzydłowski
KMD-2.6.3 Malware DatalakeMikołaj Dobski
Delopment, deployment and active support for computation-heavy part of Agriculture Policy data analytics platform (Open IACS).Marcin Pospieszny
Wykorzystanie modelowania komputerowego do opisu procesów sorpcyjnych i właściwości materiałów nanoporowatychPiotr Gauden
BIOMED Medical and Health Sciences voVO Operator
CMS Natural Sciences voVO Operator
Compchem Computational chemistry voVO Operator
DTEAM Support Activities voVO Operator
ENMR Natural Science voVO Operator
Gaussian Computational chemistry voVO Operator
GEANT4 Physical sciences voVO Operator
LHCB voVO Operator
LOFAR voVO Operator
OPS voVO Operator
PLGRID voVO Operator
VOCE voVO Operator
Optymalizacja dyskretna w logistyce, rozkroju, szeregowaniu zadań - kontynuacjaMaciej Drozdowski
Derivatives of metalporphyrines - properties and excitation spectraTatiana Korona
Analiza danych Single Cell w Pracowni Analiz Pojedynczych KomórekMałgorzata Marszałek
Kryształy f.c.c. twardych kul z inkluzjami atomowymi i molekularnymi - porównanie auksetycznościJakub Narojczyk
High-throughput analysis of long non coding RNAs from single-cell sequencing data in pituitary gland cellsBarbara Uszczynska-Ratajczak
Conformational changes of the structure of neurofibromin protein (Nf1) predicted by AlphaFold AI system.Miroslaw Gilski
Zasoby obliczeniowe na potrzeby treningu modeli ML dla początkowego rozwoju systemu rekomendacyjnego EOSCRaimundas Tuminauskas
Prace wspomagajace rozwój systemu Lustre.Krzysztof Wadówka
Grant testowy dla Projektu i Platformy PRACE-LABTomasz Piontek
Wykorzystanie grafów wiedzy w neuronowym tłumaczeniu maszynowymMateusz Klimaszewski
Rozwój i testy narzędzi dot. niepewnosci wyników w ramach projektu SEVEATomasz Piontek
Charakterystyka circRNA obecnych w nabłonku rogówki w oparciu o analizę transkryptomuDorota Nowak-Malczewska
Wykrywanie i lokalizacja małych obiektów na zdjęciach lotniczych z niskiej wysokościBartosz Ptak
Analyzing genomic and transcriptomic sequencesNasser Mahna
Odporność na przebicie płyty warstwowej z rdzeniem auksetycznymJakub Michalski
circRNA w dystrofii miotonicznejMarzena Wojciechowska
Nanostructured multifunctional mesoporous silica thin films for NLO properties.SARA EL HOUBBADI
Poprawa krótkoterminowych prognoz pogody nad obszarem Polski przy wykorzystaniu ustawień parametryzacyjnych modelu WRF - kontynuacjaSebastian Kendzierski
Ultrafast Carrier Dynamics in Pnictides and Chalcogenides through Electron-Phonon CouplingDominik Kurzydłowski
MikroRNA - ważne czynniki koordynujące reakcję na suszę w liściu jęczmienia poprzez regulację współdziałania fitohormonów.Paweł Krajewski
Zgłębienie procesów neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem bezpośredniego profilowania selektywnie wrażliwych neuronówGrażyna Adamek
Wyznaczanie krzywych fazowych planetoid na podstawie danych z przeglądu nieba ATLASDagmara Oszkiewicz
Modelowane prezentacji peptydów na receptorach MHC1 przy użyciu metod uczenia głębokigoAnna Gambin
Testowanie podsystemów dostarczania oprogramowania dla infrastruktury HPC w PCSSMarcin Pospieszny
Głęboka analiza regulacji dotyczących sztucznej inteligencji z wykorzystaniem modeli językowych, analizy sieciowej i gramatyki instytucjonalnejJulian Sienkiewicz
O wpływie oddziaływań powierzchniowych na właściwości materiałów dwuwymiarowychMaciej Szary
Condensed matter physics Giuseppe Cuono
Extension of the finished grant \\\'PRACE-Q2Dtopomat DECI-17 Computational design of novel quantum states in 2D topological materials\\\'Biplab Sanyall
HiDALGO2 - Urban Air ProjectMarcin Lawenda
Identyfikacja elementów powtarzalnych w 25 odmianach jęczmienia. - kontynuacjaElżbieta Rudy
Platforma internetowa wspomagająca projektowanie terapeutyków dla chorób rzadkichMaciej Antczak
Stuktura i dynamika złożonych układów polimerowych metodami symulacji molekularnychMichał Banaszak
Metody resamplingu w analizie danych funkcjonalnych.Katarzyna Kuryło
Pipeline przeznaczony do analizy danych z teleskopu LOFAR .Aleksandra Wołowska
Memory-Augmented TransformersŁukasz Kuciński
Identyfikacja zmian strukturalnych w genomie Medicago truncatula w oparciu o oanalizy wysokoprzepustoweAgnieszka Żmieńko
Analiza wielkoskalowych danych metagenomicznych i metabolomicznych - wstępny grant obliczeniowyMarcin Schmidt
Grant techniczny do testowania stabilności softu na klastrach HPCRadek Januszewski
Ocena wpływu parametrów sekwencjonwania nanoporowego na jakość asemblacji genomowychAgnieszka Żmieńko
Atomistyczne i mikromagnetyczne symulacje własności układów uporządkowanych nanostruktur magnetycznychOleksandr Pastukh
HiDALGO2 - Urban Building ModelMarcin Lawenda
HiDALGO2 - Renewable Energy SourcesMarcin Lawenda
HiDALGO2 - WildfiresMarcin Lawenda
HiDALGO2 - Meteo-Hydrological ForecastingMarcin Lawenda
Stworzenie platformy obliczeniowej dla danych typu OMICJakub Kubiś
Testy akceptacyjne i rozwojowe nowego portalu Zarządzania Eksperymentami HPCTomasz Piontek
Light to electricity conversionMichal Langer
WLCG - Worldwide LHC Computing GridVO Operator
Improving mid and long-term predictions of convective hazards with global ensemble forecasting systemPatryk Matczak
Wsparcie zasobowe organizacji hackatonu kwantowego BIG QC-AI-HPC hackathon Tomasz Piontek
Grant testowy na potrzeby współpracy w projekcie AD4GD Tomasz Piontek
Analiza struktury RNA z wykorzystaniem technik NGSAngelika Andrzejewska-Romanowska
Precyzyjne obliczenia własności układów kilku-elektronowych cząsteczek dwuatomowych i trójatomowychMariusz Puchalski