Aktualności Granty obliczeniowe Zasoby Projekty Szkolenia Badania Rekrutacja Kontakt Pomoc

Tematy grantów obliczeniowych realizowanych przez użytkowników komputerów w PCSS

Temat grantuKierownik grantu
Realizacja zadań badawczych PCSSPaweł Wolniewicz
Obliczenia naukowe PLGRIDMirosław Kupczyk
Fale spinowe w nanostrukturach magnetycznychMaciej Krawczyk
Numeryczne badanie przepływów Taylora-Couetta z wymianą ciepła metodą SVVEwa Tuliszka-Sznitko
Modelowanie i Dynamika Molekularna struktury kwasów nukleinowych, białek i ich kompleksów w aspekcie badania procesów rozpoznawania.Tadeusz Kuliński
Obliczenia ab initio właściwości cząsteczek – reaktywacjaJacek Koput
INDUKCJA CHIRALNOŚCI W WYBRANYCH UKŁADACH MOLEKULARNYCHMarcin Kwit
Modelowanie komputerowe metamateriałówkrzysztof wojciechowski
Rozwój i zastosowania metod modelowania molekularnego do projektowania nowych materiałów molekularnych W. Andrzej Sokalski
Modelowanie efektów kwantowych w nanomagnetykach molekularnych: zagadnienia fundamentalne i aplikacjeGrzegorz Kamieniarz
Maciej Szydłowski - Archiwizacja danychMaciej Szydłowski
Ab initio modelling of molecular junctions and sensors based on carbon materials and hydrocarbons derivativesTomasz Kostyrko
Analiza oddziaływania ludzkiej deaminazy cytydyny AID z substratem Joanna Sarzyńska
Komputerowe modelowanie inkluzji w wybranych modelach kryształów kubicznychJakub Narojczyk
Kwantowo-mechaniczne obliczenia wysokiej precyzji dla układów dwuelektronowych w podejściu nieadiabatycznymJacek Komasa
Modelling dependiencies between cutting forces and cutting accuracy of wood and wood based materials and machining conditions Boleslaw Porankiewicz
Statystycznie spójne i skalowalne algorytmy uczące dla klasyfikacji strukturalnejKrzysztof Dembczyński
Projektowanie materiałów porowatych na bazie biopolimerów jako potencjalnych sorbentów dla leków z grupy NLPZAnna Kaczmarek-Kędziera
Projektowanie barwników fluorescencyjnych wykorzystywanych w obrazowaniu medycznymPrzemysław Krawczyk
Modelowanie ab initio właściwości układów TiO2/M do zastosowań fotokatalitycznych Kamil Czelej
The first pilot based on the pre-data acquisition simulations made at ESRFMirosław Kupczyk
EoCoE - Fault tolerance and parallel I/O performance evaluation and optimizationSławomir Zdanowski
Projektowanie nowych związków aromatycznych. Chromofory i materiały supramolekularne.Marcin Stępień
Theoretical studies of transport in nanostructuresIreneusz Weymann
Modelowanie adiabatycznego powinowactwo elektronowe zasad nukleinowych w przybliżeniach jawnie skorelowanychRafał Bachorz
Optymalizacja kombinatoryczna w logistyce, szeregowaniu zadań, aplikacjach internetowychMaciej Drozdowski
Analiza danych z sekwencjonowania kopalnego DNAIreneusz Stolarek
Identyfikacja kolistych RNA (circRNA) u modelowej rośliny, Arabidopsis thalianaAnna Philips
Separacja mikrofazowa jonomerów badana metodami symulacji Monte Carlo, dynamiki molekularnej oraz teorii samouzgodnionego pola średniegoMichał Banaszak
Plasticity of flowering time in response to environmental signals in Arabidopsis thalianaPaweł Krajewski
Grant testowy z maszynami wirtualnymiSebastian Górecki
Filogenomika obliczeniowa wtórnego metabolizmu i efluksu metabolitów u eukariontów.Grzegorz Koczyk
Monitoring PRACE-RIMirosław Kupczyk
Obliczenia ab-initio dla stopów Fe-Cr-Ni do zastosowań w reaktorach termofuzyjnychJan Wróbel
Magazyn danychPaweł Wojciechowski
Symulacje numeryczne własności spektroskopowych krzemionki mezoporowatej typu SBA-15 zawierającej jony metaliTomasz Gałkowski
CoeGSS - Green GrowthMarcin Lawenda
Projektowanie nowych pochodnych chalkonów - potencjalnych czynników antymitotycznychZbigniew Dutkiewicz
CoeGSS - Health HabitsMarcin Lawenda
CoeGSS - Global UrbanizationMarcin Lawenda
Badanie właściwości fizyko-chemicznych w wybranych związkach policyklicznychAneta Jezierska
Analiza transkryptomu cisa pospolitegoEmilia Pers-Kamczyc
massively parallel Monte Carlo simulations of diluted magnetic systemsPiotr Tomczak
Heurystyczne Algorytmy Odkrywania Ukrytych Kryteriów dla Problemów Opartych na TestachPaweł Liskowski
The evolution of gene expression on chromosome X.Lukasz Huminiecki
Obliczenia właściwości elektronowych nanostruktur na powierzchniach kryształówMichał Hermanowicz
Właściwości płyt meblowych o powierzchni synklastycznej i auksetycznym rdzeniuKrzysztof Peliński
Program komputerowy nowej generacji do analizy łacińskich tekstów narracyjnych i dokumentowychTomasz Jasiński
Discovery of novel blood anticoagulants using hybrid artificial intelligence techniquesJuliusz Pukacki
Symulacje numeryczne własności spektroskopowych krzemionki SBA-15 funkcjonalizowanej jonami metali (I) poprzez grupy węglanowo-propyloweMagdalena Laskowska
Analizy numeryczne przebiegu i skutków pożarów w budynkachWojciech Szymkuć
Analiza CNV oraz współczynnika nierównowagi sprzężeń dla danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacjiMagdalena Frąszczak
Biologia obliczeniowaWojciech Karłowski
Projektowanie oligomerów RNA do celowanej inhibicji cięcia cząsteczek pre-mikroRNAMarek Milewski
Interpretacja obserwacji i analiza orbitalna wielokrotnych, rezonansowych układów planetarnychKrzysztof Goździewski
The expansion rate of the Universe and formation of large-scale structureBoudewijn Roukema
Badanie procesów międzyfazowych na nieuporządkowanych adsorbentachPiotr Gauden
Symulacje komputerowe układów modelowych.A Brańka
Obliczenia rozproszone w standardzie MPIKrzysztof Zwierzyński
Badania wpływu właściwości nowoczesnych architektur równoległych na zwiększenie wydajności aplikacji naukowychŁukasz Szustak
Testing of the EULAG-WRF coupling for the purpose of T&D urban simulations. Andrzej Wyszogrodzki
Pole wiatru archipelagu Svalbard w świetle projekcji zmian klimatu z zastosowaniem dynamicznego downscalinguBartosz Czernecki
PRACE - INSIDE IN-SIlico DEsign of Transition Metal Dichalcogenide LubricantsMirosław Kupczyk
PRACE-MOLTRANSREC MOLECULAR MECHANISMS OF SIGNAL TRANSDUCTION THROUGH TRANSMEMBRANE RECEPTORSAgnieszka Kaczor
PRACE-MDNICO Molecular Dynamics study of ion permeation in wild-type and mutants of the human alpha7 nicotinic receptorMirosław Kupczyk
Analiza statystyczna danych RNA-seqJoanna Zyprych-Walczak
PRACE - AGNISM - AGN radiation and the cold interstellar mediumMirosław Kupczyk
PRACE-Type-D High-precision nonadiabatic rotational states of hydrogen moleculeMirosław Kupczyk
ancient EpigenomicsOlaf Thalmann
Optymalizacja zaawansowanych wariantów zagadnień VRPPiotr Sielski
Nieliniowa analiza elementów dyscypujących energięPaweł Janiszewski
Obliczenia wolumentrii mózgowia pacjentów, w celu wyznaczenia skali CHA2DS2-VASc stosowanej do oceny ryzyka powikłań zatorowo-zakrzepowych.Katarzyna Katulska
Struktura wewnętrzna nukleonów z chromodynamiki kwantowej na sieci z fermionami twisted massKrzysztof Cichy
Deep learning algorithms on Xeon Phi KnightsLandingRobert Adamski
Computing physical properties of the materials for robotic manipulation tasks, based on the use of tactile and visual information.Krzysztof Walas
Zbadanie właściwości spektroskopowych i magnetycznych nanomagnetyków molekularnychCzesław Rudowicz
OCULUS: System do gromadzenia i udostępniania okulistycznych danych wielomodalnych oraz indukcji wiedzy dziedzinowej i wnioskowania maszynowegoKrzysztof Zwierzyński
Wieloskalowe modelowanie interfejsów foto-elektrochemicznychBartłomiej Szyja
Rare-earth free hard magnetic materialsMiroslaw Werwinski
Magnetic materials for cooling applicationsBartosz Wasilewski
Poprawa krótkoterminowych prognoz pogody nad obszarem Polski przy wykorzystaniu technik MOS oraz ustawień parametryzacyjnych modelu WRF Sebastian Kendzierski