News Computational grants Resources Projects Tutorials Research Recruit Contact Technical support

Tematy grantów obliczeniowych realizowanych przez użytkowników komputerów w PCSS

Temat grantuKierownik grantu
Realizacja zadań badawczych PCSSPaweł Wolniewicz
Obliczenia naukowe PLGRIDMirosław Kupczyk
Monitoring PRACE-RIMirosław Kupczyk
Skalowalny magazyn danychPaweł Wojciechowski
Biologia obliczeniowaWojciech Karłowski
ancient EpigenomicsOlaf Thalmann
Regulacja ekspresji genu półkarłowatości sdw1/denso u jęczmienia (Hordeum vulgare L.) i jej związek z architekturą i fizjologią roślinPaweł Krajewski
Struktura wewnętrzna nukleonów z chromodynamiki kwantowej na sieci z fermionami twisted massKrzysztof Cichy
Klasyczne i kwantowe symulacje z ultrazimnymi 4-składnikowymi mieszaninami fermionowymi na sieciach optycznychAgnieszka Cichy
Zbadanie właściwości spektroskopowych i magnetycznych nanomagnetyków molekularnychCzesław Rudowicz
OCULUS: System do gromadzenia i udostępniania okulistycznych danych wielomodalnych oraz indukcji wiedzy dziedzinowej i wnioskowania maszynowegoKrzysztof Zwierzyński
Rare-earth free hard magnetic materialsMiroslaw Werwinski
Tworzenie oprogramowania dostępu do zasobów HPC w ramach projektu DEEP-HybridDataCloudPaweł Wolniewicz
Inteligentna samoorganizacja w blokowych kopolimerach jonowych domieszkowanych solami litu badana metodami symulacji molekularnychMichał Banaszak
Modelowanie semantyki języka naturalnego metodami typu deep learningAlina Wróblewska
Atomic and atomistic modeling of nanostructures and materials Marcin Maździarz
Wyznaczenie rozmiaru i mocy testów permutacyjnychŁukasz Smaga
Numeryczne badanie zjawisk bifurkacyjnych przepływów w któtkich konfiguracjach Taylora-CouettaEwa Tuliszka-Sznitko
Analiza danych wysokoprzepustowychJoanna Zyprych-Walczak
HiDALGO - Migration case studyMarcin Lawenda
HiDALGO - Urban Pollution case studyMarcin Lawenda
HiDALGO - Social Networks case studyMarcin Lawenda
Badanie dynamiki fal spinowych w cienkich warstwach ferromagnetycznych o złożonej teksturze magnetyzacjiMaciej Krawczyk
Ab initio calculations of molecular properties Jacek Koput
Obliczenia właściwości funkcjonalizowanych struktur supramolekularnychPiotr Cecot
Outlier detection in biodiversity monitoring dataLechosław Kuczyński
Structural dynamics and spectroscopic properties of chiral molecular and supramolecular systemsMarcin Kwit
Demographic changes and genetic variation in populationMateusz Konczal
Struktura energetyczna i efekty kwantowe w nanomagnetykach molekularnych zawierających jony o konfiguracji 3d i 4fGrzegorz Kamieniarz
Zbadanie metodami z pierwszych zasad złożonych nanostruktur węglowych oraz ich modelowanie za pomocą metod teorii wielu ciałTomasz Kostyrko
Modelowanie struktury i Dynamika Molekularna kwasów nukleinowych, białek i ich kompleksów Tadeusz Kuliński
Computed tomography image synthesis using deep learning methodsMichał Klimont
CYBELE - Fostering precision agriculture and precision livestock farming though large-scale hpc-enabled virtual research environment.Mirosław Kupczyk
Komputerowe modelowanie laserowej akceleracji jonów dla potrzeb jonowego szybkiego zapłonu inercyjnen fuzji termojądrowej.Jarosław Domański
Wpływ modyfikacji chemicznych na strukturę i dynamikę RNA.Joanna Sarzyńska
Analiza strukturalna pirofosforanów metali 2-wartościowych otrzymanych w nanoreaktorach krzemionkowychŁukasz Laskowski
Relatywistyczne obliczenia kwantowo-mechaniczne dla cząsteczek dwuelektronowych z zastosowaniem nieadiabatycznej funkcji falowejJacek Komasa
Symulacje własności dwuwymiarowych układów jednostek magnetycznychDominika Kuźma
PRACE-PA-D Development of a parallel algorithm ILST for the iterative reconstruction of 3D image.Mirosław Kupczyk
Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacji nowych celów terapii i biomarkerów chorób nowotworowychMartyna Urbanek-Trzeciak
Teoretyczne wyznaczenie właściwości transportowych elektronów w magnetycznych materiałach termoelektrycznychPaulina Kamińska
PRACE-DECI16 BEEHIVE The Beehive simulations: a sample of galaxy clusters with resolved dwarf galaxies.Mirosław Kupczyk
Molekularny mechanizm interakcji pomiędzy szlakami naprawy DNA w oporności na chemioterapięPaweł Zawadzki
Modelowanie zagadnień skrawania drewna i tworzyw drewnopochodnychBoleslaw Porankiewicz
I want to continue testing scripts for systematic calculations of micromagnetic problems.Gabriel Chaves
Paleogenomics, PaleoepigenomicsOlaf Thalmann
Uczenie ze wzmocnieniem w przetwarzaniu języka naturalnegoGrzegorz Wojdyga
Klasyfikacja ekstremalna: teoria i algorytmy uczenia maszynowego dla problemów z bardzo dużą liczbą etykietKrzysztof Dembczyński
Ocena wiarygodności tekstów internetowych metodami głębokiego uczenia maszynowego z uwzględnieniem ograniczeń zasobowychPiotr Przybyła
Majorana Fermions in transport through nanoscale systemsIreneusz Weymann
Computation of thermodynamic and kinematic parameters on sigma-hybrid model levels from 5th generation of ECMWF meteorological reanalysis.Mateusz Taszarek
Wykorzystanie Dużych Zbiorów Danych oraz Internetu Rzeczy do Analizy Zrównoważonych Form TransportuMichał Dzięcielski
Opracowanie i testowanie nowych algorytmów asemblacji de novo dla sekwencji genomówPaweł Wojciechowski
Dwuwymiarowe materiały funkcjonalneMichał Hermanowicz
Historia demograficzna gatunków drzewiastych na KaukazieMonika Dering
Analiza polimorfizmu genetycznego w ludzkich liniach komórkowych HEK293T pozbawionych rybonukleazy DicerMarek Milewski
POWER STUDIES USING BERNSTEIN FITS. Jeremy Clark
Analiza danych z sekwencjonowania kopalnego DNA - kontynuacjaIreneusz Stolarek
Mikrobiom powietrza obszaru miejskiego i jego wpływ na zdrowie człowiekaAnna Philips
The Origins of Life: the study on the conditions and pre-biotic chemistry in proto-earth-like environments.Francisco Carrascoza Mayen
BIOTECH - deep sequencing data analysis contd.Mirosław Kupczyk
Modelowanie właściwości oraz aktywności związków fitochemicznychMaciej Spiegel
PRACE-DECI16 - WETONB The effect of wettability on the onset of nucleate boilingMirosław Kupczyk
Estymacja zużycia energii w bazach lotniczych oraz analiza wibroakustyczna silników lotniczychWojciech Prokopowicz
projekt PCSS - Sieci neuronowe w zastosowaniu robotyki i wizjiWojciech Stefaniak
Quantum behavior of point defects and their complexes in III-V nitrides for nanophotonics and quantum information processing applicationsKamil Czelej
Discovery of novel blood anticoagulants using hybrid artificial intelligence techniquesJuliusz Pukacki
Lekkie drewnopochodne płyty komórkowe z auksetycznymi rdzeniamiJerzy Smardzewski
Właściwości meblowych płyt komórkowych w zmiennych warunkach wilgotności i temperatury powietrzaMichał Słonina
Modelowanie własności elektronowych i magnetycznych magnetyków molekularnychPiotr Kozłowski
Wsparcie scenariusza przetwarzania zdjęć fluorescencyjnych w ramach projektu NEBI – prace PCSS / ICHBTomasz Piontek
Udostępnienie symulacji energetycznych projektu EoCoE wportalu SaaS Paweł Wolniewicz
Wsparcie i analiza scenariuszy obrazowania definiowanych przez Instytut Nenckiego w ramach projektu NEBITomasz Piontek
Shaping of Planetary Systems by their Birth Clusters (Kształtowanie układów planetarnych w ich macierzystych gromadach)Tomek Wiśniowski
Grant dla projektu MarvelRadek Januszewski
Genomiczna analiza długich niekodujących RNA w genomach kręgowców. Barbara Uszczynska-Ratajczak
Wsparcie scenariusza single cell w ramach projektu NEBI – prace PCSS / ICHBTomasz Piontek
Konwersja danych geoprzestrzennych na potrzeby realizacji projektu AssSystTomasz Piontek
Olaf Thalmann - Archiwizacja danychOlaf Thalmann
PRACE-DECI17 Defect-domain wall interactions in ferroelectricsMirosław Kupczyk
FBC TeNe -wykonywanie OMR (Optical Music Recognition) na potrzeby portalu FBCAleksandra Nowak
Pilot infrastructure for Urgent Computing application for Earthquake modelling. Mirosław Kupczyk
Modelowanie złożonych układ biohybrydowych za pomocą metod dynamiki molekularnej i metod QM/MMBartosz Trzaskowski
Grant komercyjny: Biuro Techniczno-Prawne Adam TurczyńskiRadek Januszewski
PRACE-DECI17 HeatS Heat Storage Capacity of Ionic Liquid / Water Solutions. A Molecular Dynamics Study.Mirosław Kupczyk
Integracja i analiza danych multiomicznych i klinicznych - projekt MOSAICTomasz Piontek
Superfluid dynamics of strongly interacting Fermi systemsGabriel Wlazłowski
Charakterystyka elementu bakteryjnego mikrobiomu człowieka w oparciu o sekwencjonowanie 16S rRNA (V3-V4)Marzena Gajęcka
Prace badawczo-rozwojowe dotyczace technologii kwantowychTomasz Piontek
Badanie zmian ekspresji genów i zróżnicowania końców 3\\\' ludzkich mRNA i ncRNA w warunkach nagłych zmian transkryptomicznychZbigniew Warkocki
Inżynieria pożarowa budynkówWojciech Szymkuć
PRACE-DECI17 SSMBHB Electromagnetic Signatures of Unequal-Mass, Spinning Supermassive Black Hole Binary MergersMirosław Kupczyk
PRACE-DECI17 MicroGravityPHP Numerical modeling of heat transfer and fluid flow in a PHP under microgravity conditions.Mirosław Kupczyk
PRACE-DECI17 NERVOMOLSIM Molecular simulations of drug targets involved in the central nervous system diseasesMirosław Kupczyk
Computational GenomicsWojciech Karłowski
Systemy planetarne jako problem optymalizacyjnyKrzysztof Goździewski
Analiza polimorfizmów zmienności liczby kopii oraz polimorfizmów pojedynczego nukleotydu u świni domowej (Sus scrofa) dla danych NGSMagdalena Frąszczak
PRACE-Q2Dtopomat DECI-17 Computational design of novel quantum states in 2D topological materialsMirosław Kupczyk
Prace badawcze w ramach projektu ADMIREMarek Justyna
Badanie natury oddziaływań w wybranych związkach cyklicznychAneta Jezierska
ALICE A Large Ion Collider Experiment voVO Operator
ATLAS Experiment voVO Operator
Reproducible galaxy formation modelling and relativistic cosmologyBoudewijn Roukema
Modelowanie reaktywności i przemian fazowych fluorków metali grupy 10 oraz 11 w warunkach wysokiego ciśnieniaDominik Kurzydłowski
KMD-2.6.3 Malware DatalakeMikołaj Dobski
Delopment, deployment and active support for computation-heavy part of Agriculture Policy data analytics platform (Open IACS).Marcin Pospieszny
Wykorzystanie modelowania komputerowego do opisu procesów sorpcyjnych i właściwości materiałów nanoporowatychPiotr Gauden
PCSS - DNAHPCMirosław Kupczyk
Symulacje komputerowe fotochemii fulgidówMIchał Kochman
BIOMED Medical and Health Sciences voVO Operator
CMS Natural Sciences voVO Operator
Compchem Computational chemistry voVO Operator
DTEAM Support Activities voVO Operator
ENMR Natural Science voVO Operator
Gaussian Computational chemistry voVO Operator
GEANT4 Physical sciences voVO Operator
LHCB voVO Operator
LOFAR voVO Operator
OPS voVO Operator
PLGRID voVO Operator
VOCE voVO Operator
Grant przygotowawczy - Identyfikacja elementów transpozonowych w wybranych odmianach jęczmienia zwyczajnegoElżbieta Rudy
Optymalizacja dyskretna w logistyce, rozkroju, szeregowaniu zadań - kontynuacjaMaciej Drozdowski
Identyfikacja elementów powtarzalnych w 25 odmianach jęczmienia.Elżbieta Rudy
Derivatives of metalporphyrines - properties and excitation spectraTatiana Korona
Analiza danych Single Cell w Pracowni Analiz Pojedynczych KomórekMałgorzata Marszałek
Multimodal fusion with self-supervised learning for medical imaging analysis. Michał Klimont
Kryształy f.c.c. twardych kul z inkluzjami atomowymi i molekularnymi - porównanie auksetycznościJakub Narojczyk
High-throughput analysis of long non coding RNAs from single-cell sequencing data in pituitary gland cellsBarbara Uszczynska-Ratajczak
Conformational changes of the structure of neurofibromin protein (Nf1) predicted by AlphaFold AI system.Miroslaw Gilski
Zasoby obliczeniowe na potrzeby treningu modeli ML dla początkowego rozwoju systemu rekomendacyjnego EOSCRaimundas Tuminauskas
Prace wspomagajace rozwój systemu Lustre.Krzysztof Wadówka
Grant testowy dla Projektu i Platformy PRACE-LABTomasz Piontek
Rozwój i testy narzędzi dot. niepewnosci wyników w ramach projektu SEVEATomasz Piontek
Charakterystyka circRNA obecnych w nabłonku rogówki w oparciu o analizę transkryptomuDorota Nowak-Malczewska
Analyzing genomic and transcriptomic sequencesNasser Mahna