News Computational grants Resources Projects Tutorials Research Recruit Contact Technical support

Tematy grantów obliczeniowych realizowanych przez użytkowników komputerów w PCSS

Temat grantuKierownik grantu
Realizacja zadań badawczych PCSSPaweł Wolniewicz
Obliczenia naukowe PLGRIDMirosław Kupczyk
Modelowanie efektów kwantowych w nanomagnetykach molekularnych: zagadnienia fundamentalne i aplikacjeGrzegorz Kamieniarz
Maciej Szydłowski - Archiwizacja danychMaciej Szydłowski
Ab initio modelling of molecular junctions and sensors based on carbon materials and hydrocarbons derivativesTomasz Kostyrko
Analiza oddziaływania ludzkiej deaminazy cytydyny AID z substratem Joanna Sarzyńska
Komputerowe modelowanie inkluzji w wybranych modelach kryształów kubicznychJakub Narojczyk
Kwantowo-mechaniczne obliczenia wysokiej precyzji dla układów dwuelektronowych w podejściu nieadiabatycznymJacek Komasa
Modelling dependiencies between cutting forces and cutting accuracy of wood and wood based materials and machining conditions Boleslaw Porankiewicz
Statystycznie spójne i skalowalne algorytmy uczące dla klasyfikacji strukturalnejKrzysztof Dembczyński
Modelowanie ab initio właściwości układów TiO2/M do zastosowań fotokatalitycznych Kamil Czelej
The first pilot based on the pre-data acquisition simulations made at ESRFMirosław Kupczyk
Theoretical studies of transport in nanostructuresIreneusz Weymann
Optymalizacja kombinatoryczna w logistyce, szeregowaniu zadań, aplikacjach internetowychMaciej Drozdowski
Analiza danych z sekwencjonowania kopalnego DNAIreneusz Stolarek
Identyfikacja kolistych RNA (circRNA) u modelowej rośliny, Arabidopsis thalianaAnna Philips
Separacja mikrofazowa jonomerów badana metodami symulacji Monte Carlo, dynamiki molekularnej oraz teorii samouzgodnionego pola średniegoMichał Banaszak
Filogenomika obliczeniowa wtórnego metabolizmu i efluksu metabolitów u eukariontów.Grzegorz Koczyk
Monitoring PRACE-RIMirosław Kupczyk
Obliczenia ab-initio dla stopów Fe-Cr-Ni do zastosowań w reaktorach termofuzyjnychJan Wróbel
CoeGSS - Green GrowthMarcin Lawenda
Projektowanie nowych pochodnych chalkonów - potencjalnych czynników antymitotycznychZbigniew Dutkiewicz
CoeGSS - Health HabitsMarcin Lawenda
CoeGSS - Global UrbanizationMarcin Lawenda
Biomimetic approach to compliance optimization and multiple load casesMichał Nowak
Badanie właściwości fizyko-chemicznych w wybranych związkach policyklicznychAneta Jezierska
Obliczenia na rzecz scenariuszy projektu DataBioJuliusz Pukacki
Obliczenia właściwości elektronowych nanostruktur na powierzchniach kryształówMichał Hermanowicz
Skalowalny magazyn danychPaweł Wojciechowski
Właściwości płyt meblowych o powierzchni synklastycznej i auksetycznym rdzeniuKrzysztof Peliński
Program komputerowy nowej generacji do analizy łacińskich tekstów narracyjnych i dokumentowychTomasz Jasiński
An Experimental Evaluation of Time Series Classification Using Various Distance MeasuresPaweł Piasecki
Discovery of novel blood anticoagulants using hybrid artificial intelligence techniquesJuliusz Pukacki
Symulacje numeryczne własności spektroskopowych krzemionki SBA-15 funkcjonalizowanej jonami metali (I) poprzez grupy węglanowo-propyloweMagdalena Laskowska
Analizy numeryczne przebiegu i skutków pożarów w budynkachWojciech Szymkuć
Analiza CNV oraz współczynnika nierównowagi sprzężeń dla danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacjiMagdalena Frąszczak
Biologia obliczeniowaWojciech Karłowski
Interpretacja obserwacji i analiza orbitalna wielokrotnych, rezonansowych układów planetarnychKrzysztof Goździewski
The expansion rate of the Universe and formation of large-scale structureBoudewijn Roukema
Badanie procesów międzyfazowych na nieuporządkowanych adsorbentachPiotr Gauden
Symulacje komputerowe układów modelowych.A Brańka
Obliczenia rozproszone w standardzie MPIKrzysztof Zwierzyński
The goal is to perform micromagnetic simulations in OOMMF and MUMAX3. One of these programs require GPU.Gabriel Chaves
Pole wiatru archipelagu Svalbard w świetle projekcji zmian klimatu z zastosowaniem dynamicznego downscalinguBartosz Czernecki
PRACE-MOLTRANSREC MOLECULAR MECHANISMS OF SIGNAL TRANSDUCTION THROUGH TRANSMEMBRANE RECEPTORSAgnieszka Kaczor
PRACE-Type-D High-precision nonadiabatic rotational states of hydrogen moleculeMirosław Kupczyk
ancient EpigenomicsOlaf Thalmann
Advanced association and power studies.Jeremy Clark
Optymalizacja zaawansowanych wariantów zagadnień VRPPiotr Sielski
Regulacja ekspresji genu półkarłowatości sdw1/denso u jęczmienia (Hordeum vulgare L.) i jej związek z architekturą i fizjologią roślinPaweł Krajewski
Obliczenia wolumentrii mózgowia pacjentów, w celu wyznaczenia skali CHA2DS2-VASc stosowanej do oceny ryzyka powikłań zatorowo-zakrzepowych.Katarzyna Katulska
Struktura wewnętrzna nukleonów z chromodynamiki kwantowej na sieci z fermionami twisted massKrzysztof Cichy
Klasyczne i kwantowe symulacje z ultrazimnymi 4-składnikowymi mieszaninami fermionowymi na sieciach optycznychAgnieszka Cichy
Computing physical properties of the materials for robotic manipulation tasks, based on the use of tactile and visual information.Krzysztof Walas
Zbadanie właściwości spektroskopowych i magnetycznych nanomagnetyków molekularnychCzesław Rudowicz
OCULUS: System do gromadzenia i udostępniania okulistycznych danych wielomodalnych oraz indukcji wiedzy dziedzinowej i wnioskowania maszynowegoKrzysztof Zwierzyński
Wieloskalowe modelowanie interfejsów foto-elektrochemicznychBartłomiej Szyja
Rare-earth free hard magnetic materialsMiroslaw Werwinski
Magnetic materials for cooling applicationsBartosz Wasilewski
Poprawa krótkoterminowych prognoz pogody nad obszarem Polski przy wykorzystaniu technik MOS oraz ustawień parametryzacyjnych modelu WRF Sebastian Kendzierski
Tworzenie oprogramowania dostępu do zasobów HPC w ramach projektu DEEP-HybridDataCloudPaweł Wolniewicz
Modelowanie semantyki języka naturalnego metodami typu deep learningAlina Wróblewska
Badanie dynamiki układu KATPKatarzyna Walczewska-Szewc
Atomic and atomistic modeling of nanostructures and materials Marcin Maździarz
Blockchain Bitcoin; analiza grafu użytkownikówJacek Mizerka
Semi-empiryczny opis struktury atomów złożonych. Obliczenia numeryczne dużej skali.Jerzy Dembczyński
Wyznaczenie rozmiaru i mocy testów permutacyjnychŁukasz Smaga
Wykonanie obliczeń w zakresie deep learning Czeslaw Jedrzejek
Obliczenia właściwości funkcjonalizowanych struktur supramolekularnychPiotr Cecot
EUROfusionTomasz Żok
Teoretyczne badania aktywności fotokatalitycznej kompleksów metali przejściowych w chemii prebiotycznejKinga Szkaradek
An Experimental Evaluation of Time Series Classification Using Various Distance MeasuresPaweł Piasecki
Improving current video coding standards using machine learning algorithmMirosław Kupczyk
Numeryczne badanie zjawisk bifurkacyjnych przepływów w któtkich konfiguracjach Taylora-CouettaEwa Tuliszka-Sznitko
Analiza danych wysokoprzepustowychJoanna Zyprych-Walczak
HiDALGO - Migration case studyMarcin Lawenda
HiDALGO - Urban Pollution case studyMarcin Lawenda
HiDALGO - Social Networks case studyMarcin Lawenda
Zastosowanie uczenia głębokiego w analizie obrazów medycznychKrzysztof Dyczkowski
Badanie dynamiki fal spinowych w cienkich warstwach ferromagnetycznych o złożonej teksturze magnetyzacjiMaciej Krawczyk
Ab initio calculations of molecular properties Jacek Koput
Metody cyfrowe mapowania zmienności genotypu ludzkiego na powiązane hierarchicznie cechy fenotypu twarzyPiotr Szymaniak
Obliczenia właściwości funkcjonalizowanych struktur supramolekularnychPiotr Cecot
Outlier detection in biodiversity monitoring dataLechosław Kuczyński
Badanie dynamiki układu KATPKatarzyna Walczewska-Szewc
Structural dynamics and spectroscopic properties of chiral molecular and supramolecular systemsMarcin Kwit
Demographic changes and genetic variation in populationMateusz Konczal
Modelowanie aktywnosci katalitycznej i inhibicyjnejW. Andrzej Sokalski
Obliczenia w ramach DTZDKrzysztof Wadówka