News Computational grants Resources Projects Tutorials Research Recruit Contact Technical support

Tematy grantów obliczeniowych realizowanych przez użytkowników komputerów w PCSS

Temat grantuKierownik grantu
Realizacja zadań badawczych PCSSPaweł Wolniewicz
I want to continue testing scripts for systematic calculations of micromagnetic problems. Gabriel Chaves
Obliczenia naukowe PLGRIDMirosław Kupczyk
Komputerowe modelowanie inkluzji w wybranych modelach kryształów kubicznychJakub Narojczyk
Kwantowo-mechaniczne obliczenia wysokiej precyzji dla układów dwuelektronowych w podejściu nieadiabatycznymJacek Komasa
Modelowanie ab initio właściwości układów TiO2/M do zastosowań fotokatalitycznych Kamil Czelej
The first pilot based on the pre-data acquisition simulations made at ESRFMirosław Kupczyk
Optymalizacja kombinatoryczna w logistyce, szeregowaniu zadań, aplikacjach internetowychMaciej Drozdowski
Analiza danych z sekwencjonowania kopalnego DNAIreneusz Stolarek
Identyfikacja kolistych RNA (circRNA) u modelowej rośliny, Arabidopsis thalianaAnna Philips
Filogenomika obliczeniowa wtórnego metabolizmu i efluksu metabolitów u eukariontów.Grzegorz Koczyk
Monitoring PRACE-RIMirosław Kupczyk
Obliczenia ab-initio dla stopów Fe-Cr-Ni do zastosowań w reaktorach termofuzyjnychJan Wróbel
CoeGSS - Green GrowthMarcin Lawenda
Projektowanie nowych pochodnych chalkonów - potencjalnych czynników antymitotycznychZbigniew Dutkiewicz
CoeGSS - Health HabitsMarcin Lawenda
CoeGSS - Global UrbanizationMarcin Lawenda
Biomimetic approach to compliance optimization and multiple load casesMichał Nowak
PRACE - DECI15 PERMON toolbox engagement in real-world applicationsMirosław Kupczyk
Obliczenia na rzecz scenariuszy projektu DataBioJuliusz Pukacki
Metody adaptacji wybranych zagadnień numerycznych do współczesnych architektur komputerowychŁukasz Szustak
Obliczenia właściwości elektronowych nanostruktur na powierzchniach kryształówMichał Hermanowicz
Skalowalny magazyn danychPaweł Wojciechowski
Właściwości płyt meblowych o powierzchni synklastycznej i auksetycznym rdzeniuKrzysztof Peliński
Program komputerowy nowej generacji do analizy łacińskich tekstów narracyjnych i dokumentowychTomasz Jasiński
Discovery of novel blood anticoagulants using hybrid artificial intelligence techniquesJuliusz Pukacki
Analizy numeryczne przebiegu i skutków pożarów w budynkachWojciech Szymkuć
Analiza CNV oraz współczynnika nierównowagi sprzężeń dla danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacjiMagdalena Frąszczak
Biologia obliczeniowaWojciech Karłowski
Interpretacja obserwacji i analiza orbitalna wielokrotnych, rezonansowych układów planetarnychKrzysztof Goździewski
The expansion rate of the Universe and formation of large-scale structureBoudewijn Roukema
Badanie procesów międzyfazowych na nieuporządkowanych adsorbentachPiotr Gauden
Symulacje komputerowe układów modelowych.A Brańka
PRACE-MOLTRANSREC MOLECULAR MECHANISMS OF SIGNAL TRANSDUCTION THROUGH TRANSMEMBRANE RECEPTORSAgnieszka Kaczor
Badania nad wykorzystaniem uczenia maszynowego do zwiększania efektywności algorytmów optymalizacyjnych. Krzysztof Krawiec
ancient EpigenomicsOlaf Thalmann
Optymalizacja zaawansowanych wariantów zagadnień VRPPiotr Sielski
Regulacja ekspresji genu półkarłowatości sdw1/denso u jęczmienia (Hordeum vulgare L.) i jej związek z architekturą i fizjologią roślinPaweł Krajewski
Struktura wewnętrzna nukleonów z chromodynamiki kwantowej na sieci z fermionami twisted massKrzysztof Cichy
Klasyczne i kwantowe symulacje z ultrazimnymi 4-składnikowymi mieszaninami fermionowymi na sieciach optycznychAgnieszka Cichy
Zbadanie właściwości spektroskopowych i magnetycznych nanomagnetyków molekularnychCzesław Rudowicz
OCULUS: System do gromadzenia i udostępniania okulistycznych danych wielomodalnych oraz indukcji wiedzy dziedzinowej i wnioskowania maszynowegoKrzysztof Zwierzyński
Wieloskalowe modelowanie interfejsów foto-elektrochemicznychBartłomiej Szyja
Rare-earth free hard magnetic materialsMiroslaw Werwinski
Poprawa krótkoterminowych prognoz pogody nad obszarem Polski przy wykorzystaniu technik MOS oraz ustawień parametryzacyjnych modelu WRF Sebastian Kendzierski
Tworzenie oprogramowania dostępu do zasobów HPC w ramach projektu DEEP-HybridDataCloudPaweł Wolniewicz
Inteligentna samoorganizacja w blokowych kopolimerach jonowych domieszkowanych solami litu badana metodami symulacji molekularnychMichał Banaszak
Modelowanie semantyki języka naturalnego metodami typu deep learningAlina Wróblewska
Atomic and atomistic modeling of nanostructures and materials Marcin Maździarz
Wyznaczenie rozmiaru i mocy testów permutacyjnychŁukasz Smaga
Wykonanie obliczeń w zakresie deep learning Czeslaw Jedrzejek
EUROfusionTomasz Żok
Teoretyczne badania aktywności fotokatalitycznej kompleksów metali przejściowych w chemii prebiotycznejKinga Szkaradek
An Experimental Evaluation of Time Series Classification Using Various Distance MeasuresPaweł Piasecki
Improving current video coding standards using machine learning algorithmMirosław Kupczyk
Numeryczne badanie zjawisk bifurkacyjnych przepływów w któtkich konfiguracjach Taylora-CouettaEwa Tuliszka-Sznitko
Analiza danych wysokoprzepustowychJoanna Zyprych-Walczak
HiDALGO - Migration case studyMarcin Lawenda
HiDALGO - Urban Pollution case studyMarcin Lawenda
HiDALGO - Social Networks case studyMarcin Lawenda
Badanie dynamiki fal spinowych w cienkich warstwach ferromagnetycznych o złożonej teksturze magnetyzacjiMaciej Krawczyk
Ab initio calculations of molecular properties Jacek Koput
Obliczenia właściwości funkcjonalizowanych struktur supramolekularnychPiotr Cecot
Outlier detection in biodiversity monitoring dataLechosław Kuczyński
Badanie dynamiki układu KATPKatarzyna Walczewska-Szewc
Structural dynamics and spectroscopic properties of chiral molecular and supramolecular systemsMarcin Kwit
Demographic changes and genetic variation in populationMateusz Konczal
Modelowanie aktywnosci katalitycznej i inhibicyjnejW. Andrzej Sokalski
Obliczenia w ramach DTZDKrzysztof Wadówka
Struktura energetyczna i efekty kwantowe w nanomagnetykach molekularnych zawierających jony o konfiguracji 3d i 4fGrzegorz Kamieniarz
Zbadanie metodami z pierwszych zasad złożonych nanostruktur węglowych oraz ich modelowanie za pomocą metod teorii wielu ciałTomasz Kostyrko
Modelowanie struktury i Dynamika Molekularna kwasów nukleinowych, białek i ich kompleksów Tadeusz Kuliński
Computed tomography image synthesis using deep learning methodsMichał Klimont
Analiza nowych wariantów genetycznych związanych ze steroidoopornością w przebiegu idiopatycznego zespołu nerczycowego u dzieci.Piotr Zawierucha
CYBELE - Fostering precision agriculture and precision livestock farming though large-scale hpc-enabled virtual research environment.Mirosław Kupczyk
Komputerowe modelowanie laserowej akceleracji jonów dla potrzeb jonowego szybkiego zapłonu inercyjnen fuzji termojądrowej.Jarosław Domański
Wpływ modyfikacji chemicznych na strukturę i dynamikę RNA.Joanna Sarzyńska
Analiza strukturalna pirofosforanów metali 2-wartościowych otrzymanych w nanoreaktorach krzemionkowychŁukasz Laskowski
PRACE - Development of a parallel algorithm ILST for the iterative reconstruction of 3D image.Mirosław Kupczyk
Symulacje własności dwuwymiarowych układów jednostek magnetycznychDominika Kuźma
PRACE - MD4V2O5 Lubrication properties of vanadium pentoxide from molecular dynamics simulationsMirosław Kupczyk
PRACE-PA-D Development of a parallel algorithm ILST for the iterative reconstruction of 3D image.Mirosław Kupczyk
Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacji nowych celów terapii i biomarkerów chorób nowotworowychMartyna Urbanek-Trzeciak
Teoretyczne wyznaczenie właściwości transportowych elektronów w magnetycznych materiałach termoelektrycznychPaulina Kamińska
PRACE-DECI15 molfragprop Molecular fragmentation as a tool for a systematic investigation of molecular propertiesMirosław Kupczyk
BIOTECH - deep sequencing data analysisMirosław Kupczyk
PRACE - DYNAMAT Dynamical phenomena in functional materialsMirosław Kupczyk
PRACE-SHAPE Call9 Machine learningMirosław Kupczyk
Molekularny mechanizm interakcji pomiędzy szlakami naprawy DNA w oporności na chemioterapięPaweł Zawadzki
Modelowanie zagadnień skrawania drewna i tworzyw drewnopochodnychBoleslaw Porankiewicz
I want to continue testing scripts for systematic calculations of micromagnetic problems.Gabriel Chaves
Paleogenomics, PaleoepigenomicsOlaf Thalmann
Uczenie ze wzmocnieniem w przetwarzaniu języka naturalnegoGrzegorz Wojdyga
Klasyfikacja ekstremalna: teoria i algorytmy uczenia maszynowego dla problemów z bardzo dużą liczbą etykietKrzysztof Dembczyński
Ocena wiarygodności tekstów internetowych metodami głębokiego uczenia maszynowego z uwzględnieniem ograniczeń zasobowychPiotr Przybyła
Majorana Fermions in transport through nanoscale systemsIreneusz Weymann
Computation of thermodynamic and kinematic parameters on sigma-hybrid model levels from 5th generation of ECMWF meteorological reanalysis.Mateusz Taszarek
QCD+QED Simulations with C⋆ Boundary ConditionsMarcin Płóciennik
Wykorzystanie Dużych Zbiorów Danych oraz Internetu Rzeczy do Analizy Zrównoważonych Form TransportuMichał Dzięcielski
Opracowanie i testowanie nowych algorytmów asemblacji de novo dla sekwencji genomówPaweł Wojciechowski
Grant techniczny DEEP-1Deep User
Analiza polimorfizmu genetycznego w ludzkich liniach komórkowych HEK293T pozbawionych rybonukleazy DicerMarek Milewski