News Computational grants Resources Projects Tutorials Research Recruit Contact Technical support

News


Konkurs na Najlepszy Artykuł w CMST

Zapraszamy do zgłoszenia artykułów, które ukażą się w najnowszym numerze czasopisma CMST!

Adresy e-mail użytkowników zasobów KDM - PCSS

Użytkownicy zasobów obliczeniowych KDM PCSS, są zobligowani do posiadania skrzynek mailowych utrzymywanych w macierzystych jednostkach naukowych.

Wyłączenie z użycia klastrów obliczeniowych SHERWOOD i FANGORN

Z końcem lutego 2014 wyłączone zostaną na stałe klastry sherwood i fangorn, zastępowane przez pozostałe systemy obliczeniowe (klastry "reef", "inula" oraz maszyna SMP "chimera").

Wyłączenie guarana.man.poznan.pl

W dniu 02 września 2013 (poniedziałek) zostanie na stałe wyłączona maszyna "guarana.man.poznan.pl", którą zastępuje obecnie nowszy system (SGI UV) o podobnej architekturze i lepszych parametrach ("chimera.man.poznan.pl").

Zakładanie kont na maszynach obliczeniowych

Od czerwca 2011 roku w portalu HPC wprowadzone zostały zmiany dotyczace zakładania kont na maszynach obliczeniowych. W nowej wersji portalu wprowadzona została mozliwosc zachowania nazwy użytkownika na maszynach obliczeniowych po zakonczeniu grantu i wykorzystanie jej w nowych grantach.

Dokładna instrukcja zakładania kont na maszynach obliczeniowych znajduje się pod adresem https://hpc.man.poznan.pl/doc/user_account_management.pdf


Activity

PSNC consistently realizes the idea of metacomputer building. High Performance Computing, the number of solved problems and requirements of specified computations type and data backup - these are the points which determine the computer system functionality. Because of the limited computing power, high performance computations cannot be realized on the single computer system. The advanced visualization requires specialized hardware accelerators also.
Such requirements are satisfied by the computational environment consisting of several different, specialized computing systems managed by the common resource planning policy (architectures: SMP, tightly coupled clusters: IA64, AMD64). Recently there has been a raising trend observed in the utilization of resources which implicates long term development of new type of computational environment: grid. The initiatives taken up by our center focus on resource sharing with other computing centers basing on the mutual rule. This road map results from the need of loadbalancing which yelds the faster user task completion.

PSNC resources:

Guarana - Altix 3700 Sherwood - Klaster IA-64 Fangorn - Klaster Opteron64 Reef - klaster Intel Xeon Altix - Sgi Origin 3000 System przechowywania plików System przechowywania plików System przechowywania plików System archiwizacji i kopii zapasowych

Tutorials

Wczytuje dane...

Wczytuje dane...

    Technical support

    Resources - Cpu load